Den roliga utmaningen är att hitta utvecklingspotentialen i varje projekt, kunderna blir ofta positivt överraskade när de ser möjligheterna.

Det är i projektets tidiga skeden som möjligheten att påverka slutresultatet är störst men projektets mål och vision ska värnas genom hela processen genom upphandling, projektering och entreprenad. För att ett arkitektoniskt koncept ska resultera i en värdeskapande byggnad behövs ett tydligt prioriteringsarbete från konceptidé och genom projektets olika skeden.

Visionen om ett slutresultat ska samsas med kantigare inslag som bygglagstiftning, administration och ekonomi.

När skisserna formaliseras till bygglovsansökan kommer nästa fas, att välja upphandlings- och entreprenadform.

Redan utifrån bygglovshandlingarna kan man få en första vägledande kalkyl och preliminära offerter. Vi rekommenderar att man tar fram ett mer detaljerat förfrågningsunderlag för exteriöra detaljer, invändiga ytskikt, fasta snickerier, fönster och dörrar mm. Dessutom behöver projektören måttsatta ritningar att bygga efter, så kallad bygghandling.

Hur denna andra fas ser ut beror på vilken entreprenadform man väljer. Det finns företag som erbjuder nyckelfärdiga lösningar inklusive konstruktionsritningar. Man kan också välja att anlita projektörer som gör detaljerade underlag och sedan handla upp entreprenörer utifrån detta. I det fallet hjälper vi till med förfrågningsunderlaget.

Vi börjar med att offerera den första fasen, skisser tom bygglovshandlingar och därefter en separat offert för förfrågningsunderlag och bygghandling beroende på projektets omfattning och komplexitet.

Framgångsfaktorer i projektet:

…vi formulerar en tydlig gemensam vision

…vi använder rätt verktyg för arbetsprocessen

…vi väljer upphandlings- och entreprenadform och pratar om fallgropar och lösningar

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå