Kulturhus

Projekt: markanvisningstävling

Beställare: Byggsigurd AB

Tävling 2017

Markanvisningstävling för Kvarteret Bryssel i Örnsköldsvik.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå