Bonn-Olles torn

Projekt: Nybyggnad flerbostadshus

Beställare: Byggsigurd AB

Byggstart 2021, färdigställt juli 2022.

Nybyggnad flerbostadshus med en lägenhet per plan och hiss direkt in i varje bostad. Huset har en åttkantig planform där varje bjälklag är indelat i tårtbitsformade moduler. Grundläggning och suterrängvåning i betong men är för övrigt är stommen uppförd helt i trämoduler. Våningsplanen har inga större håltagningar då hisschakt och trapphus är placerade utanför stommen. Ett stort inglasat rum mot söder utgör del av lägenheten sommartid och resten av året ett svalare rum i en yttre klimatzon.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå