Boföreningen Vega

Projekt: nybyggnad flerbostadshus

Beställare: Byggsigurd AB

Under projektering

Två huskroppar planeras med entréer från loftgång till genomgående lägenheter med generösa balkonger vända mot solen.

Detta projekt ska byggas i trä med målsättningen Örnsköldsviks första stora PLUS-energihus. Skissunderlaget innehåller gemensamhetsutrymmen på takvåningen med stor takterrass, dessutom en grönyta med plats för odlingslådor, växthus, lekutrustning mm på taket till carporten.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå