Boföreningen Egypten

Projekt: Om- och tillbyggnad flerbostadshus

Beställare: Byggsigurd AB

Färdigställt: 2017

En före detta kommunal förvaltningsbyggnad som med tillägg av 4 våningar i KL-träkonstruktion nu omfattar totalt 10 våningar med 90 lägenheter, ett antal lokaler i markplan och flera gemensamhetsutrymmen med takterrasser, boulebana och växthus. Bostäderna upplåts med kooperativ hyresrätt.

I juni 2018 hölls invigning av projektet uppe på takterrassen.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå