certifierad kontrollansvarig

Linda är certifierad kontrollansvarig enligt PBL med behörighet K.

I samband med bygglovsansökan, projektering och entreprenader
kan vi upprätta kontrollplaner, följa upp dessa och därmed bevaka byggherrens intressen genom hela projektet.

v2.jpg